Σε περίπτωση πώλησης ενός προϊόντος μέσω διαδικτύου ή με επίσκεψη στο κατάστημα ή με άλλο τρόπο (εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου) , ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν ή να ακυρώσει την υπηρεσία εντός 14 ημερών. Το διάστημα αυτό συνήθως ονομάζεται περίοδος αναμονής ή προθεσμία υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση που τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή που δεν υπάρχει σε απόθεμα και χρειάζονται ειδική παραγγελία από τον προμηθευτή/κατασκευαστή, καθώς επίσης και από τα προϊόντα τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει επίσης, ότι πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή ελάχιστη διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση) ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία. 

 

Υποχρεώσεις μετά την πώληση/ ελαττωματικά προϊόντα
Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, ή αν δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, και εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη εγγύηση, η εγγύηση έχει ισχύ. 

 

Πότε μπορείτε να αξιώσετε επανόρθωση;
Μπορείτε να ζητήσετε επανόρθωση βάσει της νόμιμης εγγύησης που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ, αν ένα προϊόν :

- δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή του προϊόντος.

- έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μοντέλο της διαφήμισης ή από αυτό που σας δείξαμε.

- είναι ακατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό - είτε για τον οποίο χρησιμοποιούνται γενικά τα προϊόντα αυτού του τύπου.

- δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που έχουν κανονικά τα προϊόντα αυτού του τύπου.

- Αν ενημερωθείτε ότι το προϊόν που πρόκειται να πωλήσετε έχει ορισμένα προβλήματα ως προς την ποιότητά του δεν μπορείτε

  να αξιώσετε επανόρθωση όσον αφορά τα συγκεκριμένα ελαττώματα.

 

Τι μπορείτε να αξιώσετε :
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα από τα ακόλουθα χωρίς καμία επιβάρυνση (έξοδα αποστολής, εργατικά, υλικά κ.λπ.) :

- επιδιόρθωση του προϊόντος
- αντικατάσταση του προϊόντος
- μείωση της τιμής
- ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβάλατε.

Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση
Μπορείτε να ζητήσετε την επιδιόρθωση του προϊόντος ή την αντικατάστασή του σε περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν αποτελεί καλή επιλογή (π.χ. είναι πολύ ακριβή).

Μείωση της τιμής ή πλήρης επιστροφή του ποσού
Μια άλλη επιλογή είναι να ζητήσετε μείωση της τιμής ή επιστροφή ολόκληρου του ποσού, αλλά μόνο σε περίπτωση που η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση:

- δεν είναι δυνατή
- είναι πολύ δαπανηρή δεδομένου του είδους του προϊόντος ή του ελαττώματος
- δεν σας εξυπηρετεί καθόλου
- δεν μπορεί να γίνει από την επιχείρησή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

Πώς να ακυρώσετε μια αγορά
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον έμπορο ότι θέλετε να ακυρώσετε την αγορά σας. Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα προϊόντα. Ο έμπορος οφείλει να σας προμηθεύσει ένα τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης με το οποίο μπορείτε να τον ενημερώσετε για την απόφασή σας, χωρίς ωστόσο να υποχρεούστε να το χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να ενημερώσετε τον έμπορο συγχρόνως με την επιστροφή των προϊόντων, π.χ., με την προσθήκη μιας γραπτής δήλωσης στα προϊόντα που επιστρέφετε ταχυδρομικώς, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ή με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου επιστροφών στον ιστότοπο του εμπόρου. Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 3 ημερών αφότου ενημερώσετε σχετικά τον έμπορο.

Ορισμένοι έμποροι μπορεί να μην σας χρεώσουν για την επιστροφή των προϊόντων. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουν εκ των προτέρων (πριν από την παραγγελία σας) αν θα πρέπει να πληρώσετε σε περίπτωση που αποφασίσετε να επιστρέψετε την παραγγελία σας. Εάν δεν σας ενημερώσει ότι πρέπει να πληρώσετε για την επιστροφή, ο έμπορος πρέπει να καλύψει το σχετικό κόστος. Δεν υποχρεούστε να πληρώσετε κανένα ποσό για το οποίο δεν είχατε προηγουμένως ενημερωθεί.

Για ογκώδη προϊόντα (όπως μεγάλα οικιακά προϊόντα), ο έμπορος οφείλει να σας δώσει τουλάχιστον μια εκτίμηση του κόστους επιστροφής τους. Ωστόσο, τα ογκώδη προϊόντα που αγοράσατε  και που σας παραδόθηκαν αμέσως πρέπει να παραλαμβάνονται πάντα από τον έμπορο με δικά του έξοδα.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του alevizoujewellery και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.